سبد خرید

بازدید مسئولین وزارت صمت و ایران خودرو از شرکتهای گیتی تامین و سامفربازدید مسئولین وزارت صمت و ایران خودرو از شرکتهای گیتی تامین و سامفر

در این بازدید که با هدف آشنایی با توانایی و پتانسیل های بالفعل و بالقوه دو شرکت انجام گرفت آقای عطائی مدیر عامل شرکت گیتی تامین صنعت، به تشریح اقدامات انجام شده در راستای توسعه محصولات و تعمیق ساخت داخل قطعات و مجموعه های تولیدی مطابق با استانداردهای روز دنیا پرداختند و تداوم این روند را منوط به حمایتهای دولتی و گسترش ارتباط و همکاری علمی و فنی با شرکتهای  خودرو ساز دانستند. پس از این برنامه ها و اهداف شرکت در سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و شرکت ایران خودرو اعلام نمود که ظرفیتهای آن شرکت بدون محدودیت در خدمت شرکتهای دانش بنیان و قطعه سازان با انگیزه قرار خواهد گرفت و خواستار کمک و تلاش مضاعف این شرکت در تسریع خودکفایی قطعات و مجموعه های خودرویی شد