سبد خرید

راهنمای آنلاین


برای استفاده از این سامانه، زبانه ی زرد رنگ قسمت پایین را کلیک نمایید و  نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل خود را وارد نمایید و سپس منتظر ارتباط با اپراتور بمانید .

در صورت عدم مشاهده نوار زرد رنگ در قسمت پایین ، کلید F5 را فشار دهید