سبد خرید

بازدید وزیر محترم صمت از خطوط تولید شرکت سامفربازدید وزیر محترم صمت از خطوط تولید شرکت سامفر

وزیر محترم صمت و تیم همراه از شرکت سامفر که در زمینه طراحی و تولید سنسور و سوئیچ برای صنعت خودرو فعالیت می کند بازدید کردند.

مدیر عامل شرکت سامفر در جریان بازدید درباره فعالیت های این مجموعه و همچنین توانمندی موجود در بخش تحقیق و توسعه،آزمایشگاه و مهندسی این شرکت مطالبی را به وزیر محترم و تیم همراه بیان نمودند.