سبد خرید

دیدار وزیر صمت با هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشوردیدار وزیر صمت با هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور

این دیدار با محوریت تحقق برنامه تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1401 و واگذاری سهام خودرو سازان به بخش خصوصی برگزار شد.

  لینک خبر : http://www.ismapa.com/?p=543