سبد خرید

نمایش توانایی های تکنولوژی قطعه سازان ایرانی درنمایشگاه اتوموبیلیتی مسکونمایش توانایی های تکنولوژی قطعه سازان ایرانی درنمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور از ایجاد غرفه مرکز انتقال فن آوری در پاویون اختصاصی ایران در نمایشگاه اتوموبیلیتی 2022 روسیه خبر داد.

دکتر ابراهیم دوست زاده عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور و رئیس مرکز انتقال فن آوری پاویون ایران در نمایشگاه اتوموبیلتی مسکو 2022 نمایشگاه روسیه را فرصتی کم نظیر برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نمایش توان مهندسی و همکاری خودرو سازان و قطعه سازان دو کشور ایران و روسیه به منظور ایجاد سینرژی در طراحی و مهندسی محصول جهت حضور در بازار های بین الملل دانستند. رئیس کمیته تخصصی کیفیت انجمن قطعه سازان همگن خاطرنشان کرد شرکتهای دانش بنیان و قطعه سازان مطرح ایرانی میتوانند با بهره گیری از فضای ایجاد شده در کشور روسیه ،در صورت رعایت صحیح الزامات و استاندارد ها به بازار بزرگ روسیه و همچنین اوراسیا دست یافته و بر این اساس بخشی از ظرفیت خود را به صادرات اختصاص دهند.با توجه به تحریم های ظالمانه چندسال اخیر، هدف کار گروه امکان تبادل دانش فنی و استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزش هردو طرف و انتقال دانش در حوزه های IT،مهندسی و جهت تولید و همکاری مشترک با خودرو سازان و قطعه سازان روسی است و این از جمله موضوعاتی است که با جدیت در طی روزهای نمایشگاه و بعد از آن پیگیری خواهد شد.

https://gts-shop.ir/