سبد خرید

خدمات پس از فروش


شرکت گیتـی تـامیـن صنعت در راستـای رضایتمنـدی مشتریـان و مصرف کنندگـان، آمـاده ارائه خدمـات پس از فـروش بـرای محصولات جی تی اس می باشد.
 

به منظور اطلاع از مدت زمان گـارانتی محصول خریداری شده می توانید بارکـد الصاقی بر روی جعبه کـالا را در قسمت اصالت کـالا در سایت ثبت و یا با اسکن آن از طریق اپلیکیشن جی تی اس ، علاوه بر اطلاع از مدت زمان گارانتی ، از صحت و اصالت کـالای خریداری شده نیز اطمینـان حاصل نماییـد .


لازم به ذکر است، در صورتی که طی مدت زمان گـارانتی ، کالای خریداری شده به نمایندگـان شرکت جی تی اس تحویل داده شـود ، نمایندگـان موظف به ارائه یک عدد از کالای مذکـور به صورت رایگـان به شمـا خواهند بـود.